Financiën en forecasts

Tamigo is een belangrijk instrument in uw dagelijkse inspanningen om uw personeelskosten te optimaliseren, ongeacht de grootte van uw bedrijf.

Centraal inzicht hebben in uw omzet, productiviteit en loonkosten is cruciaal hiervoor, zowel bij ketens als op winkelniveau. Met Tamigo kunt u de financiële situatie, de huidige en toekomstige planning van afdelingen vergelijken en daarmee de basis vormen voor vruchtbare gesprekken over eventuele verbeteringen of best practices.

Functionaliteiten

Automatisch uploaden omzetcijfers

Tamigo kan dagelijkse de omzet van uw POS-systeem direct in Tamigo uploaden, zodat u automatisch de geactualiseerde cijfers, loonpercentages en productiviteit in Tamigo krijgt.

Loonsimulatie en forecast

Wacht niet tot het te laat is! Op basis van het rooster ziet u de verhouding tussen uw begrote loonkosten en de omzetforecast.

Budget follow-up

Tamigo maakt het monitoren van uw budget eenvoudig. Budget follow-up kan worden gebaseerd op uren, loonkosten of omzet.

Afstemming van de verwachtingen in de gehele organisatie

U kunt bijvoorbeeld gemakkelijk zien wat het hoofdkantoor heeft voorspeld voor de individuele winkel. Aan het begin van elk jaar maakt het hoofdkantoor of de retailmanager de budgetten voor de loonkosten en omzet in Tamigo. Dit betekent dat het management en de retailmanager altijd de geplande en werkelijke cijfers kunnen vergelijken met de gebudgetteerde cijfers.


Maak proactieve beslissingen

Het productiviteitsrapport in Tamigo is een tool voor managers die de bezetting-omzet ratio willen optimaliseren. Met dit rapport kunt u bijvoorbeeld adequaat en direct reageren op dalende omzet vs teveel ingepland personeel, en belangrijke pro-actieve beslissingen nemen die uw medewerkers motiveren om zo efficiënt mogelijk te zijn op het werk. Probeer dat maar eens met excel rapporten te evenaren.


Toekomstig loonpercentage

Tamigo geeft niet alleen dagelijks inzicht in het loonpercentage bij de planning, de rapportages geven ook de toekomstige ontwikkeling van het loonpercentage weer, omdat de loonkosten voor de geplande roosters worden vergeleken met de begroting.